Administrație

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Antim Ivireanul” Călărași a devenit casă pentru 40 de suflete

today21 iunie 2023

Fundal

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Antim Ivireanul” Călărași a devenit casă pentru 40 de suflete (21 de femei și 19 bărbați). La începutul anului 2022, unitatea de asistență socială găzduia 33 de persoane instituționalizate, iar la finele anului trecut, 37 de bătrâni.

Așadar, a crescut numărul vârstnicilor care se bucură de găzduire, hrană, îngrijire personală și medicală, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie, asistență socială și consiliere psihologică. Căminul de bătrâni funcționează la capacitate de 45 de locuri.

Persoanele vârstnice care realizează venituri datorează contribuția lunară de întreținere, în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea costului mediu lunar de întreținere. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se plătește de către susținătorii legali ai bătrânilor îngrijiți în cămine, dacă realizează venit lunar per membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, potrivit legii.

Anual, se aprobă, prin Hotărâre de Consiliu Local, costul mediu lunar de întreținere, în funcție de gradele de dependență, înainte de aprobarea bugetului propriu, cost care nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost, aprobat prin HG 426/2020 și modificat prin HG 1253/2022.

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Antim Ivireanul” Călărași este structurat pe un serviciu și patru compartimente, subordonate directorului astfel: Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate și Administrativ, Compartimentul Juridic, Compartimentul Resurse Umane și Achiziții Publice, Compartimentul Social, Compartimentul Medical.

Numărul total al posturilor, conform organigramei aprobate prin HCL nr. 187/31.10.2018, este de 30. Sunt angajate, cu contract individual de muncă, 28 de persoane, din care 17 fac parte din personalul de specialitate și 11 din personalul administrativ. În anul 2022, căminul a avut un contract de voluntariat pe psihologie și unul pe asistență medicală, iar la momentul actual există două contracte de prestări servicii cu un psiholog și un kinetoterapeut, dar și un contract de voluntariat cu un medic.

În luna octombrie 2022, instituția socială a participat în cadrul concursului „Exemple de bune practici în serviciile sociale, adresate persoanelor vârstnice”, reușind să obțină o diplomă acordată de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Concursul s-a adresat furnizorilor publici și privați de servicii sociale, care au înființat și dezvoltat acest tip de servicii destinate persoanelor vârstnice și care oferă exemple de bună practică, într-un context social plin de provocări, pe care au reușit să le depășească cu profesionalism, responsabilitate și tenacitate, îmbunătățind considerabil calitatea serviciilor sociale oferite și implicit calitatea vieții persoanelor beneficiare.

Înființarea, organizarea și funcționarea căminului pentru persoane vârstnice sunt realizate în concordanță cu prevederile Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată prin Legea 19/2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.

La data de 19 octombrie 2021, în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, s-a realizat, din nou, licențierea căminului, pentru o perioadă de cinci ani, până la data de 18 octombrie 2026.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Life

Plante care alungă țânțarii

Alegerea celor mai bune plante pentru a ține țânțarii la distanță poate adăuga adăuga totodată atracție vizuală și miros încântător. Majoritatea plantelor emană un fel de aromă atunci când înfloresc, care atrage albinele, fluturii, păsările colibri și multe altele către nectarul dulce pe care îl oferă. Cu toate acestea, acesta nu este parfumul care ține de obicei țânțarii la distanță. Pentru asta, trebuie să ajungeți la uleiul din frunzele plantei […]

today21 iunie 2023

0%