Radio Voces Campi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

today23 octombrie 2023

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 26.10.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Panului Urbanistic Zonal ,,Amplasare container cu destinaţie prestări servicii/comerţ şi construire spaţiu depozitare”, situat în strada Bucureşti, nr. 411A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de acțiune pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza municipiului Călărași pentru iarna 2023 – 2024”.

 Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenuri aferente, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.01.2010.

📌 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Lucian Blaga, nr. 11, număr carte funciară 23815, cu suprafaţa de 285 mp, în favoarea doamnei Chirvasa Cristina Mihaela.

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 400 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 7, lot 14, cvartal 65, parcela 18/2, către Chirea Elena – Camelia.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului cu numărul cadastral 32773, situat în municipiul Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 101D.

Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor nr. 288 şi nr. 289 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2021 privind contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.

Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.

 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Muceniță Anastasia.

 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.11.2023 – 31.01.2024.

📌 Diverse.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Life

Prințul William este disperat să găsească inelul de logodnă al lui Meghan Markle, moștenire de la Prințesa Diana

Prințul William este hotărât să găsească inelul de logodnă al lui Meghan Markle, evaluat la 140.000 de lire sterline, deoarece conține diamante din colecția Prințesei Diana. Decizia de a scoate inelul s-a datorat pietrelor desprinse și nu are legătură cu relația lui Meghan cu Prințul Harry. Angajamentul lui William de a păstra moștenirea mamei sale este evident în preocuparea lui pentru inelul lipsă, deoarece toate bijuteriile Dianei au o mare […]

today23 octombrie 2023

0%