Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară

today25 iulie 2022

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, miercuri, 27.07.2022, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuție Dobrogea S.A, asupra unei suprafețe totale de 10 mp, teren proprietatea privată, în administrarea UAT Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 23.546, înscris în cartea funciară 23.546, necesar pentru amplasarea unor cabluri subterane de medie și joasă tensiune și a unor casete stradale de distribuție.

📍 Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor imobile terenuri situate în municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 5.

📍 Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 557 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru nr. 12 – lot 43 – tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA.

📍 Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, lot 51, număr carte funciară 23.427, tarla 65, parcela 18/2, cu suprafața de 400 mp, în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea.

📍 Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24.135, cu suprafața de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre.

📍 Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafață de 358 mp din acte, din măsurători 330 mp, carte funciară nr. 22.565, în favoarea doamnei Luță Sanda.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare gratuită Direcției Poliția Locală a municipiului Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Sloboziei nr. 11A.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN COMPLEX COMERCIAL, EXTINDERE, RECONFIGURARE FUNCȚIONAL-VOLUMETRICĂ CORP C1+ LUCRĂRI ȘI AMENAJĂRI CONEXE’’ în municipiul Călărași, strada Ing. Știrbei Vodă nr. 16-16Bis, având nr. cadastral 25.553/C.F. 25.553.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PROMOVARE PUZ CONSTRUIRE HALĂ S+P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN“, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei nr. 1B.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp, cu număr cadastral 23.425, în vederea edificării unei locuințe.

📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp, cu număr cadastral 23.425, în vederea edificării unei locuințe.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu, în vederea edificării unor locuințe.

📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu (Ansamblul Rezidențial Știrbei-Vodă), în vederea edificării unor locuințe.

📍 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2022 – 31.10.2022.

Diverse.

Scris de: Hătcăreanu Andra

Articolul precedent

Administrație

Ecoaqua repune în funcțiune puțurile forate la 400m existente pe teritoriul municipiului

Din cauza secetei accentuate din ultimele luni, mai mulți operatori de furnizare a apei potabile din țară au anunţat că furnizarea apei potabile se va face după un program prestabilit. Pentru a preveni acest lucru, conducerea ECOAQUA Călărași a luat decizia de a repune în funcțiune puțurile forate la 400m existente pe teritoriul municipiului. Abandonate de 20 de ani de către autoritățile locale, acestea vor fi o sursă alternativă pentru […]

today22 iulie 2022

0%