Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

today15 decembrie 2022

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, vineri, 16.12.2022, ora 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire hală atelier, împrejmuire, amplasare cântar basculă şi spaţii conexe”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 12, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiunii ID – zona pentru unităţi industriale şi depozitare – terenuri nr. cadastral 20847 şi 30818”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei Şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2023-2024.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale unităţii de învăţământ ,,Creşa nr. 1 Călăraşi”, unitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale prestări servicii funerare către populaţie aferente Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 112, parcela A509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinaţia înfiinţare culturi furajere.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 112, parcela A509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinaţia înfiinţare culturi furajere.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Nifon”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Ioan Botezătorul (Alexe)”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Nicolae Măgureni”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Nicolae – Catedrală”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfânta Anastasia”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Mircea Vodă”.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Barbu Ştirbei.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/16.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic elaborată pentru proiectul cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative”.

Diverse.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Administrație

Directorul general al Ecoaqua, Eduard Grama a explicat problemele cu care se confruntă operatorul de apă și canal

Directorul general al Ecoaqua, Eduard Grama a susținut ieri o conferință de presă în care a explicat problemele cu care se confruntă operatorul de apă și canal. Prezentăm mai jos, într-o sinteză, principalele declarații ale directorului general, Eduard Grama. ◾️ „În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mai multe discuții referitoare la prețul apei, la investițiile care se vor face prin fonduri europene... am considerat în acest sens că […]

today15 decembrie 2022

0%