Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

today23 ianuarie 2023

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 26 ianuarie 2023, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași.

📍 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219(fost 181), județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL –II-m-B-14616.

📍 Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale unităţii de învăţământ ,,Creşa nr. 1 Călăraşi“, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 50/27.03.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, a modalității de gestiune și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Călărași.

📍 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului arabil intravilan, în suprafaţă totală de 1609 mp, situat în municipiul Călăraşi, identificat cu numărul cadastral 30292, numărul cadastral 30768 şi numărul cadastral 30893, în favoarea Municipiului Călăraşi de către Olaru Vasile Cătălin.

📍 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Bloc de locuinţe sociale 15, Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ pentru evaluarea, realizarea documentaţiilor cadastrale şi intabularea garsonierelor din Bloc N6 (D6), situat în Călăraşi, strada Aleea 5 Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind privind utilizarea sumei de 5.394.359,49 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022, în exercițiul bugetar 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

📍 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2023-30.04.2023.

📍 Diverse.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Administrație

Pe 4 martie, la Călărași se va desfășura Elite BasketballCUP

Primăria și primarul municipiului Călărași, Marius Dulce vor sprijini desfășurarea la Călărași a celei de-a III-a ediții a Elite BasketballCUP. Evenimentul la care sunt așteptați să participe în jur de 100 de sportivi (copii și juniori) va avea loc pe 4 martie. În aer liber sau în Sala Polivalentă, în funcție de condițiile meteo. Echipele câștigătoare vor fi premiate, acordându-se diplome și cupe. Chiar și spectatorii sunt invitați să participe […]

today23 ianuarie 2023

0%