Radio Voces Campi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară

today26 iulie 2023

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, luni, 31.07.2023, ora 16.30, în sala de şedinţe a primăriei și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire şi instalare structuri suport pentru echipamente şi staţii de bază telefonie mobilă şi servicii de comunicaţii VODAFONE”, situat în municipiul Călăraşi, strada Munteniei (fostă General Constantin Pantazi), nr. 4, nr. cadastral 20393, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului cu nr. cadastral 29202, situat în municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, a imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Cernei, nr. 8-14.

Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călăraşi, bunuri de uz şi interes public local.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiilor 2, 3 şi 4 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 121/19.05.2023.

 Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile situate în intravilanul municipiului Călărași, având Numărul Cadastral 25943, în suprafață de 356 mp și Numărul Cadastral 25944, în suprafață de 273 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași.

 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului-teren cu numărul cadastral 23543, situat în municipiul Călărași, cvartal 64, parcela 18/2, șoseaua Sloboziei.

Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către Engie România-Distrigaz-Sud Rețele SRL, asupra unei suprafețe de 5,3 mp, teren proprietatea domeniului privat al UAT Călărași, identificat cu nr. cadastral 32935, str. Miron Costin, nr.15, municipiul Călărași, necesară pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a construcției aflate pe suprafața imobilului cu nr. cadastral 32935, beneficiar MVO Civil Construct SRL.

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, nr. carte funciară 24135, în suprafaţă de 420 mp, domnului Mihalache Petre.

 Proiect de hotărâre privind vânzarea a două imobile – terenuri, proprietatea privată a municipiului Călărași, situate în str. 1 Decembrie 1918, în suprafață de 337 mp, carte funciară nr. 34628 și suprafața de 8 mp, carte funciară nr. 34629, în favoarea S.C. BORCEA S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea sub formă de propuneri, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi, P.C. Părinte Dumitru Nicuşor.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2023-31.10.2023.

Diverse.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Actual

Biblioteca Județeană Călărași organizează un eveniment cultural de excepție

Biblioteca Județeană Călărași organizează un eveniment cultural de excepție, prilejuit de lansarea primului număr al revistei - magazin de cultură științifică și tehnică Danubius Park. Publicația este o încununare a Concursului de Știinţă şi Tehnică pentru elevi “Florin Vasilescu”, primul concurs de proiecte interdisciplinare al liceenilor din ţara noastră, iniţiat în 1998 de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în colaborare cu Fundaţia “Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii (G.I.Î.F.)” […]

today26 iulie 2023

0%