Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară

today24 mai 2022

Fundal

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 26.05.2022, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare, criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hală depozitare produse agricole şi industriale”, situat în extravilanul municipiului Călăraşi, tarlaua 87, parcela 7/2, număr cadastral 25955, judeţul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului teren şi construcţii – Complex Sportiv Municipal Dunărea Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, bulevardul Republicii, nr. 39, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului local al municipiului Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 237 mp, tarlaua 102/3, lot 49 şi imobil teren cu suprafaţa de 356 mp, tarlaua 102/3, lot 48, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, strada Jirlău, nr. 1, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cu destinaţia Sport şi agrement.

📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 237 mp, tarlaua 102/3, lot 49 şi imobil teren cu suprafaţa de 356 mp, tarlaua 102/3, lot 48, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, strada Jirlău, nr. 1, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cu destinaţia Sport şi agrement.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Grădiştea, nr. 57 şi strada Grădiştea nr. 57A, în vederea edificării unor locuinţe.

📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Grădiştea, nr. 57 şi strada Grădiştea nr. 57A, în vederea edificării unor locuinţe.

📍 Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafaţă de 358 mp, carte funciară nr. 22565, în favoarea doamnei Luţă Sanda.

📍 Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – casă de locuit – situată în Călăraşi, strada Digului, nr. 11, având număr cadastral 29230 – C2, număr carte funciară 29230 în suprafaţă de 50 mp şi număr cadastral 29230 – C1, număr carte funciară 29230 în suprafaţă de 137 mp, în favoarea doamnei Albu Ştefana.

📍 Proiect de hotărâre privind vânzarea unor imobile terenuri proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situate în Complex Micro 6, strada Stadionului, nr. 28 bis, carte funciară nr. 29538, în suprafaţă de 153 mp şi carte funciară nr. 29539, în suprafaţă de 29 mp, către S.C. CCIF S.R.L.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în strada Muşeţelului, nr. 23, scara A BLOC H26, scara B BLOC H26, situate în intravilanul municipiului Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării deptului de uz şi servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A., asupra unei suprafeţe totale de 10 mp, teren proprietate publică, în administrarea UAT Municipiul Călăraşi, identificat cu nr. cadastral 30581, înscris în cartea funciară 30581, necesar pentru amplasarea anvelopei prefabricate din beton pentru punctul de conexiuni (PC 20 KV), pe o pernă de balast, pentru realizarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice la locul de consum Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 30 (Tronson 2), beneficiar ZMC TRADING S.R.L.

📍 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Sală de Educație Fizică Școlară cu titlul ,,Construire Sală de educație fizică școlară în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul Călărași”.

📍 Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu numere cadastrale 23273, 23261, teren arabil intravilan, cvartal 65, parcela 14/2, situate în municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren având număr cadastral 32264, în suprafaţă de 17857 mp, situat în Călăraşi, Şoseaua Chiciului, nr. 1E în trei loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 6410 mp, lotul 2 cu suprafaţa de 5364 mp şi lotul 3 cu suprafaţa de 6083 mp.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.12. 2021.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.03.2022.

📍 Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului teren în suprafaţă de 315 mp, număr cadastral 23219 şi a imobilului construcţie A1.1, număr cadastral 23219 – C1, cu suprafaţa de 315 mp, imobil (teren şi construcţie – J11, scara H), situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis.

📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și Municipiul Călărași, prin Primăria Municipiului Călărași.

Scris de: Hătcăreanu Andra

Articolul precedent

Administrație

Primăria Municipiului Călărași va efectua tratamente de dezinsecție

Primăria Municipiului Călărași va efectua în perioada 25 – 28 mai, pe domeniul public al municipiului Călărași, următoarele tratamente: dezinsecție terestră de combatere a căpușelor; tratamente avio de combatere a țânțarilor adulți; tratamente avio de combatere a larvelor de țânțari. Cel avio se va efectua în intervalul orar 06:00 - 11:00 iar cel terestru în intervalul orar 21:00 - 05:00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei. Tratamentele […]

today23 mai 2022

0%