Administrație

Documentele necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

today22 mai 2023

Fundal

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Călărași informează cu privire la documentele necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

Acestea sunt următoarele:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;

– certificatul de naştere;

– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

– certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

– documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul trebuie să se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Mai multe informații puteți afla de la sediul SPCLEP Călărași, situat pe strada Progresul, nr. 23 sau pe site-ul instituției, https://spclep.primariacalarasi.ro/.

Scris de: Hătcăreanu Andra

Articolul precedent

Administrație

Călărășenii își pot înregistra, gratuit, terenurile extravilane în cadastru și cartea funciară

Primăria Călărași vine cu vești bune. Călărășenii își pot înregistra, gratuit, terenurile extravilane în cadastru și cartea funciară. Primăria Municipiului Călărași este partenera Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară în derularea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, desfășurat sub deviza “Ai parte, ai carte. Funciară”. Acest program are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral și deschiderea […]

today22 mai 2023

0%