Administrație

În Călărași, va fi înființat un centru pentru gestionarea deşeurilor provenite din gospodării

today11 noiembrie 2022

Fundal

Convocaţi joi, 10 noiembrie, în şedinţă extraordinară, consilierii locali au adoptat şi Proiectul de hotărâre privind depunerea şi finanţarea proiectului cu titlul “Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în Municipiul Călăraşi“.

Posibilitatea finanţării centrelor de aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deşeurilor care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeseuri care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri de gradină, deşeuri de construcţii şi demolări este o oportunitate pe care Primăria Municipiului Călăraşi intenţionează să o valorifice.

◾️ Implementarea şi dezvoltarea pe raza Municipiului Călăraşi a unor servicii publice specializate pentru gestionarea deşeurilor provenite din gospodării, servicii care să dispună de logistica necesară pentru colectarea, exploatarea şi gestionarea deşeurilor, în cadrul unui centru de colectare prin aport voluntar este absolut necesar şi oportun pentru judeţ şi populaţie, cu următoarele avantaje incontestabile:

– Eficienţă crescută în domeniul colectării selective a deşeurilor;

– Rezolvarea problemei mirosurilor neplăcute;

– Supravegherea centrului elimină pericolele de vandalism;

– Accesibilitatea utilizatorilor.

◾️ Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 74.232 locuitori (date actualizate 2021, conform INS).

◾️ Valoarea totală a proiectului, finanţabil prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3 – Managementul deșeurilor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă este de 4.558.786,52 lei (inclusiv TVA).

◾️ Valoarea TVA aferentă chetuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta C3-Managementul Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

◾️ S-a aprobat cofinanţarea proiectului, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, aşa cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice / contractul de lucrări, dacă este cazul.

◾️ De asemenea, se asigură din bugetul Primăriei Municipiului Călăraşi toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor de întreținere și mentenanță a investițiilor realizate în cadrul proiectului pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare, respectiv pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.

Scris de: Hătcăreanu Andra

Articolul precedent

Administrație

Primăria Călărași va instala 50 de insule ecologice

În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local municipal Călăraşi din 10 noiembrie a fost adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul: “𝐏𝐥𝐚̆𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̂𝐭 𝐚𝐫𝐮𝐧𝐜𝐢 - 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢“. ➡ Propus pentru finanţare prin apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022//C3/S/I.1.B, componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B - Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, […]

today11 noiembrie 2022

0%