Administrație

Locuri de parcare în Călărași, scoase la licitație

today28 septembrie 2022

Fundal

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că, în perioada 04 – 18 octombrie 2022, posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi cel mult 8+1 locuri, cu excepţia autovehiculelor ale căror dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m, pot depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere pentru licitarea/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, în parcarea situată pe strada/străzile:

1. Flacăra 1, bl.C18, bl.C19, bl.C20, bl.C21 sc1, bl.C22, bl.C23, bl.C24 = 89 locuri;

2. Flacăra 2, bl.C24, bl.C25, bl.C26, bl.C27, bl.C28 = 15 locuri;

3. Cornişei 1, bl.C22, bl.C23, bl.C28, bl.C29, bl.C30 = 38 locuri;

4. B-dul Nicolae Titulescu, bl.C21 sc1, bl.C22, bl.C30, bl.C31 = 23 locuri;

5. Crişana, bl.D21, bl.D22, bl.D24 = 102 locuri;

6. Dumbravei 1, bl.E4 sc.C = 7 locuri;

7. Dumbravei 2, bl.E4 sc.A şi sc.B = 3 locuri;

8. Dumbravei 3, bl.E4 sc.A, bl.E7 sc.A şi sc.B = 8 locuri;

9. Dumbravei 4, bl.E15 sc.B, sc.C şi sc.D = 14 locuri;

10. Dumbravei 5, bl.E14 sc.B, sc.C şi sc.D = 11 locuri;

11. Belşugului 1, bl.M19, bl.M20, bl.i1= 64 locuri;

12. Belşugului 2, bl.i23, bl.i24, bl.i25, bl i2, bl.i4 = 44 locuri;

13. Belsugului 3, bl.i1sc.1, bl.i2, bl.M20sc.1 = 14 locuri;

14. Nufărului, bl.i1, bl.i2sc.1, bl.i3, bl.i5 = 26 locuri;

15. Nufărului, bl.i6, bl.i7 = 43 locuri;

16. Oituz, bl.N38sc.1, bl.N39 = 9 locuri.

▶️ 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞:

Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;

Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;

Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la bugetul local;

Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentificată, adeverinţa din care să rezulte că persoana juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca persoana fizică angajată a societăţii sau administratorul acesteia, are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990 (dacă este cazul);

Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un loc de parcare de familie – copie;

▶️ 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐞:

Certificat de înregistrare al societăţii, C.I.F. (C.U.I.) – copie;

Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;

Contract de comodat în formă autentificată privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);

Împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei desemnate să depună documentele în numele societăţii.

Notă: În conformitate cu prevederile prezentului regulament, la prima fază de licitaţie/atribuire se licitează/atribuie un singur loc de parcare pentru un apartament, indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau de numărul de autovehicule pe care le deţin persoanele respective, cu excepţia cazului în care într-un apartament au domiciliul două sau mai multe familii.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Administrație

A fost sistată furnizarea apei potabile pe strada Crinului

Locuitorii de pe strada Crinului din municipiul Călărași au rămas fără apă la robinet în această dimineață. Ca urmare a unei avarii apărute la rețeaua de apă potabilă în intersecția str.Grivița - Str. Crinului în această dimineață, furnizarea apei potabile a fost întreruptă către utilizatorii care locuiesc sau își desfășoară activitatea pe str. Crinului. „Echipele de intervenție Ecoaqua Călărași sunt la fața locului și depun toate eforturile necesare în vederea […]

today28 septembrie 2022

0%