Administrație

Lucrările de reabilitare a Grădiniței Țara Copilăriei Călărași vor fi încheiate la sfârșitul acestui an

today9 mai 2023

Fundal

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului „𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐆𝐫𝐚̆𝐝𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐞𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐭 𝐓𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐥𝐚̆𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̦𝐢”, finanţat cu fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, se desfăşoară conform graficului asumat de constructor.

Ordinul de începere a lucrărilor şi procesul verbal de predare – primire a amplasamentului au fost emise în data de 17 octombrie 2022.

Până în momentul de faţă, a fost înlocuită tâmplăria pe faţada sud a clădirii, concomitent cu izolarea termică prin placare a pereţilor exteriori şi cu derularea lucrărilor conexe pentru remedierea degradărilor.

Scopul proiectului este de creștere a performanței energetice a clădirii GPP Țara Copilăriei la nivelul energetic nZEB – „Nearly Zero Energy Building” (clădiri eficiente energetic cu un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin reabilitarea termică a anvelopei clădirii și instalațiilor din subsolul acesteia, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, intervenții la nivelul producției apei calde menajere (dotarea instalației pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare și boiler bivalent; izolarea conductelor din centrală termică aferente distribuției apei calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” și a spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuate, realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească min 75% energie regenerabila astfel încât consumul de energie primară și emisia specifică de gaze, echivalent CO2, să fie situate sub limitele maxime.

Valoarea totală a proiectului este de 3.656.311,97 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, de 3.107.687,55 lei. Diferenţa va fi asigurată de la bugetul de stat, respectiv bugetul local. Proiectul urmează să fie finalizat până la sfârşitul lunii decembrie 2023.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Neobișnuit

Tată pentru 550 de copii. Bărbatului i-a fost interzis să mai doneze spermă

Bărbatul, identificat doar ca Jonathan M, a depășit cu mult regulile naționale olandeze, conform cărora donatorilor li se permite să fie tată pentru maximum 25 de copii, cu 12 mame. Tată a cel puțin 550 de copii i s-a interzis să mai doneze spermă după ce i-a „mințit în mod deliberat” pe potențialii părinți. Donatorul, identificat doar ca Jonathan M în conformitate cu regulile olandeze de confidențialitate, a furnizat spermă […]

today8 mai 2023

0%