Administrație

Lucrările de reabilitare termică a Liceului Mihai Eminescu se vor termina peste 3 luni

today9 mai 2023

Fundal

Lucrările aferente proiectului „𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐓𝐞𝐨𝐫𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢”, finanţat prin POR 2014 – 2020 Axa prioritară 3.1 – “Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operațiunea B – „Creşterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale, cladirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” se desfăşoară conform graficului de execuţie.

▶️ Ordinul de începere a lucrărilor şi procesul verbal de predare – primire a amplasamentului au fost emise pe 18.01.2021, tot atunci demarând şi lucrările de reabilitare. Termenul de finalizare a lucrărilor este 31 august 2023.

◾️ Până acum s-au executat lucrări de arhitectură și instalații echipamente – amenajare pod, montare recuperatoare de căldură și baterii electrice de încălzire, precum și lucrări de organizare de șantier; de asemenea, a fost realizată complet izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, a fost realizată complet izolarea termică a planșeului peste subsol, a fost înlocuită tâmplăria exterioară existentă (a fost demontată tâmplăria existentă și montată noua tâmplărie, au fost realizate glafurile interioare și exterioare), a fost realizată izolarea termică a fațadei interioare, au fost demontate radiatoarele existente, au fost instalate toate echipamentele (ventilo-convectoare și recuperatoare de căldură cu baterii termice) prevăzute în proiect, a fost izolată termic fațada exterioară, s-au realizat instalațiile termice.

📝 Proiectul are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice în infrastructura serviciilor de educație, prin trei măsuri de intervenție: reabilitarea termică a anvelopei clădirii și a instalațiilor din subsol, asigurarea sălilor de lucru și spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuat și realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească minim 75% energie regenerabilă. Ca lucrări suplimentare propuse se numără înlocuirea acoperișului și refacerea trotuarelor degradate.

◾️ Valoarea totală a proiectului este de 4.570.814,37 lei, din care 3.885.192,21 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR. Diferenţa va fi acoprită din bugetul de stat, respectiv bugetul local.

Scris de: Radio Voces Campi

Articolul precedent

Administrație

Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță s-a întâlnit cu medicii care au primit locuințe de serviciu

Alte cinci locuințe pentru medici au fost repartizate. Dacă inițial nouă medici au beneficiat de câte o locuință de serviciu, ieri, acestora li s-au mai adăugat cinci noi colegi în blocul ANL construit de către Consiliul Județean Călărași pentru specialiștii din sănătate. 20 de apartamente cu două camere, 5 apartamente cu 3 camere și 5 garsoniere au fost construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului […]

today9 mai 2023

0%